Kategorie "Historie, politika"

Zrození velkých vynálezů - příběhy mužů, kteří změnili život

Zrození velkých vynálezů - příběhy mužů, kteří změnili život
Název: Zrození velkých vynálezů - příběhy mužů, kteří změnili život
Autor: František Jílek; Jaroslava Jílková
Rok vydání: 1988
Počet stran: 478 s.
Edice, série: Delfín
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý
Cena: 60 Kč

Stalin, nebo Trockij? - vražedná rivalita moci

Stalin, nebo Trockij? - vražedná rivalita moci
Název: Stalin, nebo Trockij? - vražedná rivalita moci
Autor: Karel Richter
Rok vydání: 2012
Počet stran: 219 s.
Edice, série: Utajené operace
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý
Cena: 120 Kč

Král diplomat - (Jan Lucemburský 1296-1346)

Král diplomat - (Jan Lucemburský 1296-1346)
Název: Král diplomat - (Jan Lucemburský 1296-1346)
Autor: Jiří Spěváček
Rok vydání: 1982
Počet stran: 276 s.
Edice, série: Stopy, fakta, svědectví
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý
Cena: 80 Kč

Poselkyně starých příběhův českých. Díl druhý, část 1 - 3

Poselkyně starých příběhův českých. Díl druhý,  část 1 - 3
Název: Poselkyně starých příběhův českých. Díl druhý, část 1 - 3
Rok vydání: 1879
Počet stran: 432 s.
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý, uloženo v pouzdru
Cena: 2500 Kč

Znaky, pečeti a razítka moravských a slezských měst a městeček I - II

Znaky, pečeti a razítka moravských a slezských měst a městeček I - II
Název: Znaky, pečeti a razítka moravských a slezských měst a městeček I - II
Autor: Liška Karel
Rok vydání: 2012-3
Počet stran: 448 + 380 s.
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý
Cena: 750 Kč

Heraldika - souhrn pravidel, předpisův a zvyklostí se zvláštním zřetelem ku zemím koruny ...

Heraldika - souhrn pravidel, předpisův a zvyklostí se zvláštním zřetelem ku zemím koruny ...
Název: Heraldika - souhrn pravidel, předpisův a zvyklostí se zvláštním zřetelem ku zemím koruny České
Rok vydání: 2003
Počet stran: 420 s.
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý, vazba s fleky viz náhled
Cena: 1500 Kč

Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české

Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české
Název: Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české
Autor: Jan Županič; František Stellner; Michal Fiala
Rok vydání: 2001
Počet stran: 340 s.
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý
Cena: 200 Kč

Královský dvůr Václava II

Královský dvůr Václava II
Název: Královský dvůr Václava II
Autor: Dana Dvořáčková-Malá
Rok vydání: 2011
Počet stran: 329 s.
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý
Cena: 300 Kč

Osudy hradu Špilberku, jeho pánů a vězňů

Osudy hradu Špilberku, jeho pánů a vězňů
Název: Osudy hradu Špilberku, jeho pánů a vězňů
Autor: Luboš Y. Koláček
Rok vydání: 2005
Počet stran: 490 s.
Stav: velmi dobrý
Cena: 150 Kč

Praha 1648 - nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648

Praha 1648 - nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648
Název: Praha 1648 - nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648
Rok vydání: 2001
Počet stran: 320 s.
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý
Cena: 300 Kč

Praha 1648 - nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648

Praha 1648 - nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648
Název: Praha 1648 - nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648
Rok vydání: 2001
Počet stran: 320 s.
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý
Cena: 300 Kč

Jan Kolda ze Žampachu - život táborského hejtmana, loupeživého rytíře, kondotiéra a psance

Jan Kolda ze Žampachu - život táborského hejtmana, loupeživého rytíře, kondotiéra a psance
Název: Jan Kolda ze Žampachu - život táborského hejtmana, loupeživého rytíře, kondotiéra a psance
Autor: Vladimír Wolf
Rok vydání: 2002
Počet stran: 157 s.
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý
Cena: 150 Kč

Znaky rodů českých

Znaky rodů českých
Název: Znaky rodů českých
Rok vydání: 2009
Počet stran: 134 s.
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý
Cena: 300 Kč

Dějiny kláštera Porta Coeli I

Dějiny kláštera Porta Coeli I
Název: Dějiny kláštera Porta Coeli I
Autor: Dušan Hladík
Rok vydání: 1994
Počet stran: 199 s.
Edice, série: Mosty / sv. 2
Stav: velmi dobrý
Cena: 100 Kč

Klášter premonstrátů Teplá - přehled dějin duchovního fenoménu Tepelska

Klášter premonstrátů Teplá - přehled dějin duchovního fenoménu Tepelska
Název: Klášter premonstrátů Teplá - přehled dějin duchovního fenoménu Tepelska
Rok vydání: 2003
Počet stran: 317 s.
Edice, série: Malé karlovarské monografie / sv. 2
Stav: velmi dobrý
Cena: 200 Kč

Paměti z mého života

Paměti z mého života
Název: Paměti z mého života
Autor: August Sedláček
Rok vydání: 1997
Počet stran: 222 s.
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý
Cena: 150 Kč

Císař Zikmund - Kostnice, Hus a války proti Turkům

Císař Zikmund - Kostnice, Hus a války proti Turkům
Název: Císař Zikmund - Kostnice, Hus a války proti Turkům
Autor: Wilhelm Baum
Rok vydání: 1996
Počet stran: 405 s.
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý
Cena: 150 Kč

Krajem kamení a jeřabin

Krajem kamení a jeřabin
Název: Krajem kamení a jeřabin
Autor: Pavel Svoboda
Rok vydání: 2002
Počet stran: 253 s.
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý
Cena: 200 Kč

Boleslavský landfrýd 1440-1453 - krajský landfrýdní spolek v pohusitských Čechách

Boleslavský landfrýd 1440-1453 - krajský landfrýdní spolek v pohusitských Čechách
Název: Boleslavský landfrýd 1440-1453 - krajský landfrýdní spolek v pohusitských Čechách
Autor: Zdeněk Beran
Rok vydání: 2011
Počet stran: 206 s.
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý
Cena: 200 Kč

Páni ze Strakonic - vládci Prácheňska a dobrodinci johanitů

Páni ze Strakonic - vládci Prácheňska a dobrodinci johanitů
Název: Páni ze Strakonic - vládci Prácheňska a dobrodinci johanitů
Autor: Miroslav Svoboda
Rok vydání: 2010
Počet stran: 387 s.
Edice, série: Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska / sv. 9
Kategorie: Historie, politika
Stav: velmi dobrý
Cena: 250 Kč