Kategorie "Technická literatura"

Chemická technologie I.

Chemická technologie I.
Název: Chemická technologie I.
Rok vydání: 1939
Cena: 40 Kč

Vyměřování půdy

Vyměřování půdy
Název: Vyměřování půdy
Rok vydání: 1953
Cena: 40 Kč

Reklama a podpora prodeje

Reklama a podpora prodeje
Název: Reklama a podpora prodeje
Rok vydání: 2000
Cena: 600 Kč

Kreslenie stavebných konštrukcií

Kreslenie stavebných konštrukcií
Název: Kreslenie stavebných konštrukcií
Rok vydání: 2006
Cena: 80 Kč

Hrubá stavba

Hrubá stavba
Název: Hrubá stavba
Autor: Meyer Ronald
Rok vydání: 2001
Cena: 100 Kč

Chemie analytická 1

Chemie analytická 1
Název: Chemie analytická 1
Rok vydání: 1950
Cena: 60 Kč

Využití základních materiálů ve slaboproudém průmyslu

Využití základních materiálů ve slaboproudém průmyslu
Název: Využití základních materiálů ve slaboproudém průmyslu
Rok vydání: 1962
Cena: 45 Kč

Magnetofon

Magnetofon
Název: Magnetofon
Autor: Hůrka H.
Rok vydání: 1958
Cena: 200 Kč

Městské a průmyslové sítě

Městské a průmyslové sítě
Název: Městské a průmyslové sítě
Rok vydání: 1967
Cena: 80 Kč

Zkoušky televizních techniků

Zkoušky televizních techniků
Název: Zkoušky televizních techniků
Rok vydání: 1981
Cena: 50 Kč

Integrované obvody a co s nimi

Integrované obvody a co s nimi
Název: Integrované obvody a co s nimi
Rok vydání: 1990
Cena: 60 Kč

Příručka ke školení televizních mechaniků

Příručka ke školení televizních mechaniků
Název: Příručka ke školení televizních mechaniků
Rok vydání: 1970
Cena: 50 Kč

Opravy televizních přijímačů

Opravy televizních přijímačů
Název: Opravy televizních přijímačů
Rok vydání: 1960
Cena: 70 Kč

Rádce televizního opraváře

Rádce televizního opraváře
Název: Rádce televizního opraváře
Rok vydání: 1973
Cena: 70 Kč

Televizní technika

Televizní technika
Název: Televizní technika
Rok vydání: 1979
Cena: 150 Kč

Směrové reléové spoje

Směrové reléové spoje
Název: Směrové reléové spoje
Autor: Ditl Augustin
Rok vydání: 1961
Cena: 60 Kč

Televizní příjem ve IV. a V. pásmu

Televizní příjem ve IV. a V. pásmu
Název: Televizní příjem ve IV. a V. pásmu
Rok vydání: 1973
Cena: 40 Kč

Měření a nastavování televizních přijímačů

Měření a nastavování televizních přijímačů
Název: Měření a nastavování televizních přijímačů
Rok vydání: 1966
Cena: 40 Kč

Barevná televize

Barevná televize
Název: Barevná televize
Rok vydání: 1964
Cena: 50 Kč

Správná obsluha televizních přijímačů

Správná obsluha televizních přijímačů
Název: Správná obsluha televizních přijímačů
Rok vydání: 1962
Cena: 40 Kč